Регистрация на синдикален член

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Членувате ли в синдикална организация към КНСБ?

Персонални данни

- задължително поле

Месторождение и рождена дата

година/месец/ден

Образование

Месторабота

- задължително поле

Въведете професия в свободен текст на кирилица.

Синдикална принадлежност

Изберете федерация в която членувате.

Ако не сте сигурен в коя федерация членувате.

Моля изберете синдикалната организация в която членувате.

Изберете вашата позиция в СО.

Изберете вашата позиция в Основен член.